RODO

INFORMACJA OGÓLNA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WYSYŁAJĄCYCH ZAPYTANIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

§ 1

DIETA I ZDROWIE Anna Maria Hus, NIP: 5451237913, ul. Feliksa Filipowicza 10 / 44, 15-327 Białystok, e-mail: annamariahus@wp.pl, jest administratorem Pani/Pana danych w zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania

§ 2

Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r., a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

§ 3

Odbiorcą danych osobowych jest:

DIETA I ZDROWIE Anna Maria Hus, NIP: 5451237913, ul. Feliksa Filipowicza 10 / 44, 15-327 Białystok, e-mail: annamariahus@wp.pl

§ 4

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania tych danych
 • usunięcia tych danych
 • ograniczenia przetwarzania tych danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
 • przeniesienia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Żądanie powinno zostać skierowane na adres e-mail: annamariahus@wp.pl bądź listownie na adres: ul. Feliksa Filipowicza 10 / 44, 15-327 Białystok.